สร้างแบรนด์อย่างไร ถึงเป็นแบรนด์ในใจลูกค้า ด้วยทฤษฎีต้นไม้

แนวโน้ม ค่านิยมการอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแปรผันตรงกับโอกาสและช่องทางในปัจจุบัน ดังนั้นหากจะเริ่มต้นธุรกิจจะต้องอาศัยความรอบรู้ การวางแผนที่รอบคอบรัดกุม เพราะการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคช่วย จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน 

วันนี้ BBA จึงขอนำเสนอกระบวนการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วยทฤษฎีต้นไม้ 

ทฤษฎีที่ท่านจะเห็นทุกกระบวนการในการสร้างแบรนด์ ควรต้องมีอะไรบ้าง??

Image
Credit: Created By Baramizi Group

สำหรับต้นไม้มีระบบใหญ่ๆ อยู่ 3 ระบบ 

1. ราก : เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ตาเรามองไม่เห็น เปรียบเปรย เป็นขั้นตอน “ การวิจัย ” ที่เราควรจะมีข้อมูลวิจัยลูกค้า คู่แข่ง เทรนด์ หรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ข้อมูลวิจัยจึงเปรียบเสมือนรากแก้วและรากฝอยที่คอยดึง แร่ธาตุ น้ำ มาคอยบำรุงต้นไม้ให้เติบโต อย่างแข็งแรง

2. ลำต้น : เป็นตัวยึดโยงให้ต้นไม้แข็งแรงและสง่างาม เป็นฐานที่เริ่มมองเห็นด้วยตา ซึ่งเป็นแก่นที่สำคัญของต้นไม้ เปรียบเปรยเป็น “ แก่นของตัวตนแบรนด์หรือ Core Brand ” โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์หลักขององค์กร ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวตนของแบรนด์ อัตลักษณ์แบรนด์ โลโก้ เป็นต้น 

3. กิ่งก้านใบ : เป็นสิ่งที่นก กา จะเห็นซึ่งเปรียบเทียบนกก็เสมือน ลูกค้า ถ้าใบดี ดอกสวย ผลดก นกก็อยากที่จะเข้ามาใช้บริการต้นไม้เรา เปรียบเปรยเป็น “ Brand Experience” เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าจะเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ เช่น ตัวสินค้า บริการ บรรยากาศ การสื่อสาร ต่าง ๆเป็นต้น

ตลอดทั้งกระบวนการทั้ง 3 ระบบ เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพรวมในเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ เพื่อวางแผนจัดทำกลยุทธ์ที่สร้างยอดขาย การเติบโตให้กับองค์กรของท่าน

หากท่านสนใจเรียนรู้ทฤษฎีต้นไม้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยที่สุด

เรียนรู้ได้ในคอร์ส หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ช่วงเริ่มต้น (Start up)

https://baramizibusinessacademy.com/courses/startup/

หากต้องการคำปรึกษา พูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Fanpage:

https://www.facebook.com/brzbrandingacademy

#BBA #BFVModel #Business #BusinessPrototype #BrandDifferent #ต้นแบบธุรกิจ#สร้างต้นแบบธุรกิจ #แบรนด์ #BBA #Baramiziacademy #BFVModel #Business #BusinessPrototype #BrandDifferent #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ #Baramizi #เรียนสร้างแบรนด์ #การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ #Rebranding #BrandTransformation #ทำbranding #Brandbasic #Baramiziacademy #Logo#เริ่มสร้างแบรนด์#ทำธุรกิจ#เริ่มต้นทำธุรกิจ