การพัฒนาธุรกิจเเละเเบรนด์ช่วงเริ่มต้น (Start up)

ความพิเศษครั้งใหม่ ที่จะทำให้คุณ​คิดเเบบ Start-up! คอร์สพัฒนาธุรกิจเเละการสร้างเเบรนด์ ที่สอนให้คุณเริ่มต้นการทำธุรกิจในขั้นเริ่มต้นได้อย่างถูกทาง ด้วยเเนวคิดการจัดการธุรกิจแบบ Startup อย่างมีระบบ เพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคงและบริหารงบประมาณบนทรัพยากรที่จำกัด

รายละเอียด

 

Start up หมายถึง กิจการธุรกิจในช่วงเริ่มต้นหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเเบบก้าวกระโดด โดยมีหัวใจหลักสำคัญคือนวัตกรรมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เเละไอเดียหรือเเนวความคิดในการบริหารธุรกิจ ที่ต้องเตรียมรับมือเเละเเก้ไขปัญหาจากปัจจัยต่างๆรอบด้าน ดังนั้นหากเริ่มต้นได้ถูกต้อง เเละรู้ทิศทางที่ชัดเจน คุณก็จะมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด !

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์ และแท็บเล็ต

ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเข้าเรียน เข้าเรียนซ้ำได้

เรียนผ่าน VDO ด้วยเนื้อหาเข้าใจง่าย

บทเรียน

7

เวลาเรียนทั้งหมด

2 ชั่วโมง 48 นาที

อัปเดตล่าสุด

4 มีนาคม 2565

ราคา: 1,990 บาท

เวลาเรียนทั้งหมด

7 ชั่วโมง 05 นาที

บทเรียน

11

อัพเดตล่าสุด

4 พฤษภาคม 2564

ราคา: 19,000 บาท

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจเเละเเบรนด์ช่วงเริ่มต้น (Start up)

ความพิเศษครั้งใหม่ ที่จะทำให้คุณ​คิดเเบบ Start-up! คอร์สพัฒนาธุรกิจเเละการสร้างเเบรนด์ ที่สอนให้คุณเริ่มต้นการทำธุรกิจในขั้นเริ่มต้นได้อย่างถูกทาง ด้วยเเนวคิดการจัดการธุรกิจแบบ Startup อย่างมีระบบเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคงและบริหารงบประมาณบนทรัพยากรที่จำกัด

Start-up คือหลักสูตรแนวคิดเเละวิธีการบริหารธุรกิจใหม่ในขั้นเริ่มต้น สำหรับผู้ประกอบการ Start-up ยุคใหม่ เรียนรู้ปัจจัยที่สำคัญเเละวิธีคิดเพื่อการจัดการธุรกิจที่เป็นระบบในงบประมาณที่จำกัด

การเรียนแบบ Hybrid ที่คุณสามารถทบทวนเนื้อหาบนออนไลน์ซ้ำได้ตลอดเวลา

เพื่อให้เห็นเเนวทางในการบริหารธุรกิจที่มีทิศทางชัดเจนเเละสร้างเเนวคิดในการบริหารเเบรนด์บนทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการทำธุรกิจ เเละการสร้างเเบรนด์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในขั้นเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจลักษณะของธุรกิจของตัวเอง เเละปัจจัยต่างๆที่ต้องเตรียมพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างเเม่นยำ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

 

ผู้ที่อยากลองเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

 

ผู้ประกอบการ SMEs 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากบริหารให้เป็นระบบ

 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่กำลังจะขยาย New Business Unit หรือธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ผู้สอน

รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการหลักสูตร Master of Branding and Marketing (MBM)
  คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
  คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติCEO & Founder of Baramizi Group
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์สำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ Business Prototype Canvas
   คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
   คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์Director of Baramizi Lab
   ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษด้านการวิจัยเพื่อค้นหาอนาคตให้กับธุรกิจ

    แบรนด์ที่เคยร่วมงาน

    หัวข้อจากคอร์สเรียน

    EP 1 : Business Growth Model องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจยุคใหม่

    0 ชั่วโมง 27 นาที

    EP 2 : Analyzing Business Environment แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจเเละสภาพเเวดล้อม

    0 ชั่วโมง 27 นาที

    EP 3 : Understanding Business Process เเนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นระบบ

    0 ชั่วโมง 15 นาที

    EP 4 : Business Prototype การออกแบบต้นแบบธุรกิจสมัยใหม่

    0 ชั่วโมง 30 นาที

    EP 5 : Product Value and Positioning การออกแบบคุณค่าและตำแหน่งแบรนด์สินค้า

    0 ชั่วโมง 21 นาที

    EP 6 : Understanding Customer Need with Basic Marketing การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิจัยพื้นฐาน

    0 ชั่วโมง 35 นาที

    EP 7 : Critical Thinking for Business Solution หลักคิดในการจัดกระบวนการทำงานและวิธีจัดการธุรกิจ

    0 ชั่วโมง 30 นาที