Makro ทำอย่างไร ? ให้เป็นมิตรแท้ธุรกิจค้าปลีก

“แม็คโคร” แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา Makro ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) แต่การดำเนินธุรกิจห้างค้าส่งยังคงใช้ชื่อแบรนด์ “แม็คโคร (MAKRO)” เหมือนเดิม

Makro เป็นบริษัทประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิก ดำเนินการขยายจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ 

Image
Credit : https://images.app.goo.gl/thzqxUPfiKVzBDW39

กลยุทธ์ที่ 1 สินค้าถูกใจคนทำธุรกิจ (Product Experience)

สินค้าที่ขายใน Makro จะมีราคาต่ำกว่าที่อื่น เนื่องจากเน้นขายปริมาณที่เยอะ รูปแบบค้าส่ง ทำให้ผู้ประกอบการที่จะนำไปขายต่อสามารถบริหารจัดการกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ Makro ยังตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่เข้ามาซื้อสินค้า ของสด ของสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปขายต่อได้เลย ถือได้ว่าครบจบในที่เดียว 

Image
Credit : https://images.app.goo.gl/am4FdA6FtZLpJZxX6

กลยุทธ์ที่ 2 การบริการแก่ผู้ประกอบการอย่างใส่ใจ (Service Experience)

 Makro จะมีระบบฐานสมาชิกอยู่มากกว่า 3 ล้านราย ซึ่งประมาณ 70% จะเป็นกลุ่มลูกค้าร้านโชห่วย ส่วน 30% จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้เอง ซึ่งทาง Makro ได้มีการจัดเก็บและแท็กข้อมูลของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีระบบ Loyalty ที่จะเข้ามาตรวจสอบการซื้อสินค้าของสมาชิก พร้อมกับทีมงานที่ดูแล Customer Development Official และ Customer Development Manager ที่ช่วยให้คำแนะนำและแนวทางในการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

Image
Credit : https://images.app.goo.gl/KbXD4nDVDhpVD2Cb9

กลยุทธ์ที่ 3 โครงการมิตรแท้โชห่วย

Makro ได้มีนโยบายเปิดโครงการ  "มิตรแท้โชห่วย" ที่จะเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกของไทย โดยให้ความรู้ จัดอบรม เพื่อให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเกิดความมั่นใจ สามารถนำไปต่อยอด บริหารจัดการร้านค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นสมาร์ทโชห่วยที่เข้มแข็ง โดยไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องสินค้าทั้งหมดว่าต้องเป็นของแม็คโคร 100% แต่คงสัดส่วนสินค้าที่มาจากแม็คโครไว้ 60% ส่วนที่เหลือร้านค้าสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายได้ตามอัธยาศัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข้งขันให้กับร้านค้า 

 

Image
Credit : https://images.app.goo.gl/nwMKKemNqrFkZnch8

จากที่กล่าวมาทั้ง 3 กลยุทธ์ พบว่า การสร้างความประทับใจ ความไว้วางใจในแบรนด์ของลูกค้า เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสร้างประสบการณ์ ไม่ว่าจะผ่านสินค้า หรือบริการ และการส่งมอบคุณค่าของแบรนด์สู่ชุมชน สังคม สิ่งเหล่านี้ลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้ และะกลายเป็นสาวกของแบรนด์ในที่สุด

หากคุณอยากทำความเข้าใจการทำธุรกิจและการสร้างแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยที่สุด

.

เรียนรู้ได้ในคอร์ส หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ช่วงเริ่มต้น (Start up)

หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเเละการสร้างเเบรนด์ระดับ Startup

#BBA #BFVModel #Business #BusinessPrototype #BrandDifferent #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ