0(0)

Brand Experience Management Conference 2021

 • โดย Baramizi Academy
 • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
 • หมวดหมู่ Business
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2021

คำอธิบาย

Brand Experience Management Conference 2021

งานสัมมนาที่พาคุณยกระดับความเเข็งเเกร่งของเเบรนด์ Lift up your Brand Strength ด้วยองค์ความรู้เเละเเนวคิดการบริหารประสบการณ์เเบรนด์ สู่ยอดขายที่เติบโตในปี 2022 จากผลวิจัยวิธีการวัดมูลค่าเเบรนด์ยุค 4.0 พบว่าหลายองค์กรของไทยยังละเลยกับการบริหารประสบการณ์เเบรนด์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเเละได้เข้าถึงใจผู้บริโภค โดยเเต่ละองค์กรยังขาดปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
– ขาดองค์ความรู้ในการออกเเบบการบริหารประสบการณ์เเบรนด์
– ขาดเครื่องมือในการประเมินงานด้านการสร้างเเบรนด์

ดังนั้น เพื่อเสริมความเเข็งเเกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 ทาง Baramizi จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Brand Experience Management Conference 2021 ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เเละเเนวคิดเรื่องการบริหารประสบการณ์เเบรนด์ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับสุขภาพเเบรนด์ให้เเข็งเเรงยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • How to brand experience management build healthy brand บริหารประสบการณ์แบรนด์อย่างไร ? เพื่อสร้างสุขภาพแบรนด์ที่ดี
 • User Interface design lift up digital branding experience การสร้างประสบการณ์แบรนด์บนหน้าจอของลูกค้าด้วยการสร้าง user interface ( UI ) ที่ดียกระดับสุขภาพแบรนด์อย่างไร ?
 • Customer relationship management with digital branding การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและแบรนด์ด้วยเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • Brand Experience Index การออกแบบ KPI ของการวัดผลสร้างประสบการณ์แบรนด์
 • Research method for brand experience development เครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาประสบการณ์แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ
 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการส่งมอบคุณค่าผ่านการออกเเบบประสบการณ์เเบรนด์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

Brand Experience Management Conference 2021 #1

BEMC2021 #13:10:24

Brand Experience Management Conference 2021 #2

ผู้สอน

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

45 ผู้เรียน

฿990

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • การรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ 3 เดือน
 • Key takeaway และ Case Study การออกเเบบประสบการณ์เเบรนด์ ในรูปเเบบดิจิตอลไฟล์
 • รับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการต่างๆจากทาง Baramizi ได้ก่อนใคร อาทิ โครงการ Brand Clinic และอีกมากมาย

คอร์สนี้เหมาะสําหรับ

 • ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้กับธุรกิจ
 • ผู้จัดการการตลาด และนักการตลาด ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์หรือปรับทิศทางแบรนด์องค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการสร้างแบรนด์