หลักสูตรการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจสำหรับ Future Food Industry

ต่อยอดธุรกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยงธุรกิจคุณ ! ทำให้คุณรู้ Flow การทำธุรกิจในอุตสาหกรรม Future food ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ