เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจมาจากการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

📣 แจ็ค หม่า อดีตแม่ทัพของ Alibaba เคยกล่าวไว้ว่า "ทีมที่แข็งแกร่ง มีอุดมการณ์เดียวกันเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจคุณทะยานไปข้างหน้าได้อย่างยิ่งใหญ่ และเติบโตไปด้วยกัน"

🎯 ซึ่งคุณสมบัติของทีมในปัจจุบันนอกจากได้คนที่เก่งมีความสามารถในด้านนั้นๆ แล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจที่มาจากการสร้างทีมที่แข็งแกร่งมี 3 ประเด็นหลัก คือ
1.ทีมที่มี DNA ไปในทางเดียวกัน
2.ทีมที่มี Passion ในสิ่งที่ทำ คล้ายๆ กัน
3.ทีมที่มีความยืดหยุ่นสูง

1.ทีมที่มี DNA ไปในทางเดียวกัน

หมายถึงเคมีทางพันธุกรรมที่ชอบอะไรคล้ายๆ กัน, วิถีชีวิตใกล้เคียงกัน, หรือมักมีอุปนิสัยบางอย่างคล้ายกัน ทำให้เวลาคุยกันจะเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็ว และสนุกมากในการทำงานเป็นทีม

Image

2.ทีมที่มี Passion ในสิ่งที่ทำ คล้ายๆ กัน

เช่น ถ้าเราทำแบรนด์อาหาร ถ้าเป็นคนที่ชอบชิม ชอบลอง ชอบเที่ยวค้นหาสิ่งใหม่ๆ ก็ย่อมง่ายกว่าคนชอบนอนอยู่บ้านเฉยๆ แน่ๆ และการสร้างแบรนด์ย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา แต่คนที่มี Passion เขาจะมองปัญหาเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่เข้ามา ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงเป็นเรื่องไม่ยากเกินความสามารถของคนกลุ่มนี้

Image

3.ทีมที่มีความยืดหยุ่นสูง

หมายถึง มีความคล่องตัวในการทำงานสูง เพราะเนื่องจากธุรกิจที่ตั้งมาใหม่ไม่นาน มักจะต้องการทำงานแบบปรับหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น สอดคล้องกับหน้างานที่เกิดขึ้นจริง

Image

📕 "เครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์" เล่มนี้ เปรียบเสมือนคู่มือการสร้างแบรนด์ที่จะช่วยแนะนำที่มา หลักการ ทฤษฏี วิธีการเริ่มสร้างแบรนด์ตั้งแต่ต้นไปจนถึงการออกสู่ตลาด และครอบคลุมทุกแง่มุมตั้งแต่เรื่องเงินไปถึงเรื่องคน โดย "คุณหวก - จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ" สถาปนิก นักสร้างแบรนด์ ผู้คร่ำหวอดในวงการสร้างแบรนด์ระดับหัวกะทิ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน ได้ถ่ายทอดวิธีการสร้างแบรนด์อย่างละเอียด เข้าใจง่าย และสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติตามได้จริง ไม่ว่าคุณจะยังไม่เคยมีแบรนด์ หรืออยากยกระดับแบรนด์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน!

 

#Baramizi #BBA #เครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์ #สร้างแบรนด์ #Branding #BrandTransform