ล้มให้เร็ว เพื่อถึงความสำเร็จของธุรกิจที่…เร็วกว่า ด้วยเครื่องมือ Business Prototype

              หลายคนคงมีไอเดียที่อยากเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ไอเดียที่เราคิดมันดีหรือไม่ จินตนาการในหัวเต็มไปหมด แต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าควรทำอะไร หรืออยากทำออกมาขายเลยแต่ไม่มีเงินทุนมากพอ ดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ คือ การเปลี่ยนไอเดียออกมาให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ หรือที่เรียกว่า Business Prototype การสร้างต้นแบบ

ทำความรู้จักกับ Business Prototype
              Prototype คือ การสร้างต้นแบบผลลัพธ์จากไอเดียของเราให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างง่ายที่สุด เร็วที่สุด และถูกที่สุด โดยนำไปทดสอบกับกลุ่มคนที่คิดว่าจะเป็นเป้าหมาย ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของเรา ซึ่งแนวคิดของ Prototype มีอยู่ 3 แนวคิด คือ 1) Fail Fast คิดเร็ว ทำเร็ว 2) Fail Cheap การใช้ทรัพยากรที่จำกัด 3) Fail Forward รีบคิด รีบปรับ พัฒนาต้นแบบไปเรื่อย ๆ จนได้สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเราได้จริง ๆ ไม่ใช่คิดไปเอง

เราจะเริ่มทำ Business Prototype ยังไง
                การสร้าง Prototype จะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) Build การสร้างต้นแบบ 2) Test ทดสอบกับผู้ใช้     3) Learn การเรียนรู้ 4) Iterate การทำซ้ำ

Image

 

ขั้นตอนที่ 1 Build การสร้างต้นแบบ
               ขั้นที่เราจะเลือกวิธีในการสร้างต้นแบบอย่างง่ายขึ้นมา โดยให้เราเลือกหน้าที่(Function) ที่สำคัญก่อน ไม่ควรเลือกหลายอย่าง จนทำให้ต้นแบบของเราซับซ้อนเกินไป ซึ่งเราจะสามารถสร้างต้นแบบต่างกันเพื่อทดสอบหน้าที่ (Function) ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละครั้ง หรือ การสร้างสมมติฐานที่ว่า “ ถ้าเรามี.....(สินค้า/บริการ) นี้ ลูกค้าจำนวน ......จะเป็นอย่างไร .......” เช่น ถ้าเรามีตู้ขายน้ำแบบ Kios ประจำออฟฟิศ ลูกค้าออฟฟิศจำนวน 50 คน จะกดซื้อน้ำวันละขวด

Image

ขั้นตอนที่ 2 Test ทดสอบกับผู้ใช้
             เมื่อเราสร้างต้นแบบและตั้งสมมติฐานเรียบร้อยแล้ว เราต้องนำไปทดสอบกับกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเรา หรือกลุ่มคนที่สนใจ อยากทดลองสินค้าหรือบริการของเรา

Image

ขั้นตอนที่ 3 Learn การเรียนรู้
             ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ควรฟังให้เยอะ ฟังในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของเราต้องการหรือเสนอแนะ และทำใจเป็นกลาง อย่าปิดกั้นเพื่อปกป้องไอเดียของเรามากจนเกินไป แต่รับฟังแล้วนำกลับมาวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดสอบในแต่ละครั้ง ว่าอะไรคือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายชอบไม่ชอบ มีอะไรต้องเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขบ้าง

Image

ขั้นตอนที่ 4 Iterate การทำซ้ำ
              ขั้นตอนที่ได้เรียนรู้จากการทำ Prototype ต้นแบบแรกเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำต่อไป ซึ่งจะมีส่วนที่ ทำซ้ำ: ส่วนที่ดีอยู่แล้วให้เก็บไว้, ส่วนที่ต้องทำให้ดีขึ้น และส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข อันไหนไม่ใช่ก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลย

Image

หากคุณอยากทำความเข้าใจการทำธุรกิจและการสร้างแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยที่สุด เรียนรู้ได้ในคอร์ส หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ช่วงเริ่มต้น (Start up)

https://baramizibusinessacademy.com/courses/startup/

#BBA #Business #Business Prototype #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ