แบรนด์ใครใครก็รัก 4 คำถามตรวจวัดความเป็น Brand Superfans

ยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การทำการตลาดจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากในอดีตการเข้าถึงลูกค้า เป็นเพียงสื่อออฟไลน์อย่างสื่อวิทยุ สื่อโฆษณา นิตยสาร ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำการตลาดที่เป็นรูปแบบ Word of Mouth (ปากต่อปาก) หรือการบอกต่อ การศรัทธาแบรนด์ การปกป้องแบรนด์ ที่เรียกว่า Brand Superfans จึงค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ

คำถามคือ 4 คำถามที่สะท้อนว่าแบรนด์คุณมี Superfans หรือไม่ ???

ทำความรู้จักกับ Superfans

Superfans คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ด้วยความพึงพอใจในระดับความรัก ความศรัทธาและภูมิใจในแบรนด์นั้น จนอยากบอกต่อ และปกป้องแบรนด์ มากกว่าแค่ซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจด้านราคา คุณภาพ โปรโมชั่น หรือหาซื้อได้ง่าย 

ถ้าแบรนด์คุณสามารถทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และอยากบอกด้วยความประทับใจนั้นต่อไป แสดงว่าคุณเริ่มมี Superfans” 

4 คำถามตรวจวัดความเป็น Brand Superfans

  1. เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเชื่อมั่น และไว้ใจอย่างหมดใจ
  2. เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าแนะนำให้คนรอบข้างใช้
  3. เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจะซื้อใช้ต่อไปในอนาคต
  4. เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจะแก้ต่างให้เมื่อมีคนกล่าวถึงแบรนด์ในแง่ลบ 

แบรนด์ของท่านมีครบ 4 ข้อหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรให้แบรนด์เกิด Superfans โปรดติดต่อตอนต่อไป