อย่าปล่อยให้แบรนด์ป่วย มาร่วมตรวจเช็คสุขภาพแบรนด์ผ่านเครื่องมือ Brand Health Check 

หากคุณป่วยไม่สบายยังต้องไปพบแพทย์ แต่แบรนด์ที่ท่านทำอยู่ทุกวัน มองผิวเผินเหมือนแข็งแรง แต่แข็งแรงจริงหรือไม่ ผ่านเครื่องมือ Brand Health Check แบบฟอร์มตรวจสุขภาพแบรนด์


โปรดให้คะแนนแบรนด์ของคุณในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5 แบรนด์ของคุณทำได้ดีมาก

4 แบรนด์ของคุณทำได้ดี

3 แบรนด์ของคุณทำได้ในระดับปานกลาง

2 แบรนด์ของคุณทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

1 แบรนด์ของคุณยังทำได้ไม่ดี / ยังไม่ได้ทำ

*** แบบฟอร์มชุดนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น

Image

รวมคะแนน 12 ข้อ แบรนด์ของคุณได้กี่คะแนน

หากคะแนนอยู่ในช่วง 

12 – 36 คะแนน สุขภาพแบรนด์ค่อนข้างอ่อนแอ ควรปรับปรุงโดยด่วน

37 – 48 คะแนน สุขภาพแบรนด์อยู่ในระดับปานกลาง ควรพัฒนาหัวข้อที่ยังได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์

 49 – 60 คะแนน สุขภาพแบรนด์ค่อนข้างแข็งแรง ควรคำนึงถึงขั้นต่อไปของแบรนด์ คือ การสร้างลูกค้าให้เป็นเพื่อนแท้ (True Friends) หรือสร้างสาวก (Advocates) ที่มีความภักดีต่อแบรนด์

หากเจ้าของธุรกิจท่านใด ต้องการรับปรึกษา พูดคุย หรือเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง  ติดต่อ Facebook Fanpage : Baramizi Business Academy – สถาบันสอนธุรกิจและการสร้างแบรนด์

https://www.facebook.com/brzbrandingacademy

#BBA #BFVModel #Business #BusinessPrototype #BrandDifferent #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ #แบรนด์ #BBA #Baramiziacademy #BFVModel #Business #BusinessPrototype #BrandDifferent #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ #Baramizi #เรียนสร้างแบรนด์ #การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ #Rebranding #BrandTransformation #ทำbranding #Brandbasic #Baramiziacademy