หลักสูตรพื้นฐานการสร้างแบรนด์ B(Basic)01

สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรของเราเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้สอนที่ผ่านการสร้างแบรนด์จากงานจริงๆ มาย่อยสรุปให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเอง

รายละเอียด

ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเข้าเรียน สามารถเข้าเรียนซ้ำได้

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์ และแท็บเล็ต

เรียนผ่าน VDO ด้วยเนื้อหาเข้าใจง่าย

เมื่อผู้เรียนทำบททดสอบผ่าน ผู้เรียนจะได้รับ Certificate

เวลาเรียนทั้งหมด

3 ชั่วโมง 2 นาที

บทเรียน

10

อัปเดตล่าสุด

4 พฤษภาคม 2564

ราคา 2,950 บาท

 

เวลาเรียนทั้งหมด

3 ชั่วโมง 2 นาที

บทเรียน

10

อัพเดตล่าสุด

4 พฤษภาคม 2564

ราคา: 2,950 บาท

หลักสูตรพื้นฐานการสร้างแบรนด์ B(Basic)01

เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานให้เห็นภาพด้วย Case Study Before & After และทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด

ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

 • เนื้อหาส่วนวิจัย (Research for Business) เรียนรู้วิธีการทำวิจัยแบบพื้นฐานที่สามารถทำได้เอง
 • เนื้อหาส่วนกลยุทธ์ (Brand Strategy) ที่เป็นหลักของการสร้างแบรนด์ที่สำคัญ
 • เนื้อหาส่วนการออกแบบ (Experience Design) เรียนรู้หลักการดีไซน์ของแบรนด์ดิ้ง โดยกระบวนการเป็นอย่างไร ควรมีพื้นฐานอะไรบ้าง เพื่อผู้เรียนได้มีพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง

บทเรียนมีความทันสมัยและเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้สอนที่ผ่านการสร้างแบรนด์จากงานจริง

สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื้อหาเป็นภาษาไทย สามารถนําไปประยุกต์ใช้เริ่มต้นการสร้างแบรนด์ได้

เพิ่มทักษะ ด้วยแบบฝึกหัดพร้อมแบบทดสอบรับประกาศนียบัตรจาก Baramizi Branding Academy

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

ในโลกแห่งยุคดิจิทัลธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การสร้างธุรกิจในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การพัฒนาทักษะจะทําให้ธุรกิจเติบโตสู่ระดับสากลและเพิ่มมูลค่าขององค์กรในระยะยาว

Baramizi Branding Academy หลักสูตรการสร้างแบรนด์แบบออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มและพัฒนาทักษะต่อธุรกิจของคุณ

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ

พัฒนาทักษะที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตสู่ระดับสากลและเพิ่มมูลค่าขององค์กรในระยะยาว

ผู้จัดการด้านการตลาด ผู้จัดการด้านกลยุทธ์ และการบริหารธุรกิจ

เพิ่มทักษะในสายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เริ่มต้นการสร้างแบรนด์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์

สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติCEO BARAMIZI GROUP AND BRAND CONSULTANT

  การศึกษา :

  ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ผลงานด้านวิชาการ :

  อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ยุคใหม่

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง วิชาวิถีชีวิตและแนวโน้มการออกแบบ (Consumer Lifestyle and Trend)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตร Strategic Brand Design for Business Transformation ของ CEA (หรือ TCDC)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนผู้ประกอบการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

  แบรนด์ที่เคยร่วมงาน

  หัวข้อจากคอร์สเรียน

  ตอนที่ 1 : กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร ? ความสำคัญของกลยุทธ์, 5S Model

  22 นาที 42 วินาที

  ตอนที่ 2 : ทฤษฎีต้นไม้และกระบวนการ การสร้างแบรนด์

  24 นาที 07 วินาที

  ตอนที่ 3 : การวิจัยแบรนด์ต้องมี Factor อะไรบ้าง ? 4 Universe คืออะไร ?

  16 นาที 49 วินาที

  ตอนที่ 4 : ความต้องการลูกค้า (Need)

  17 นาที 32 วินาที

  ตอนที่ 5 : กลยุทธ์ Segmentation

  13 นาที 29 วินาที

  ตอนที่ 6 : กลยุทธ์ Targeting

  13 นาที 00 วินาที

  ตอนที่ 7 : กลยุทธ์ Brand Positioning

  15 นาที 09 วินาที

  ตอนที่ 8 : กลยุทธ์ Brand Personality

  26 นาที 57 วินาที

  ตอนที่ 9 : การออกแบบชื่อแบรนด์

  15 นาที 12 วินาที

  ตอนที่ 10 : Brand Identity Design

  15 นาที 55 วินาที