Baramizi Branding Academy ยินดีต้อนรับ

ในโลกแห่งยุคดิจิทัลธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การสร้างธุรกิจในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การพัฒนาทักษะจะทําให้ธุรกิจเติบโตสู่ระดับสากลและเพิ่มมูลค่าขององค์กรในระยะยาว Baramizi Branding Academy หลักสูตรการสร้างแบรนด์แบบออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มและพัฒนาทักษะต่อธุรกิจของคุณ

พันธกิจสําคัญของเรา

ขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีมูลค่าเติบโตได้ในยุคสมัยใหม่

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกธุรกิจมีแบรนด์ที่แข็งแรงเพื่อศักยภาพของทุกธุรกิจ

Image

Baramizi Branding Academy Certificate

หลักสูตรการสร้างแบรนด์แบบออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ให้มีรากฐานและเริ่มต้นได้อย่าง ถูกต้อง ดำเนินการโดย บริษัท บารามีซี่ จำกัด จากประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในฐานะที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์ รวมถึงการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจในหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ เช่น TCDC, CEA, DBD เป็นต้น ด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ผนวกกับความเชี่ยวชาญ ที่เราได้ประดิษฐ์ วิจัย คิดค้น และสร้างสรรค์ให้ธุรกิจไทยเติบโตสู่ระดับสากลและมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้

ผู้สอน

Image

คุณ จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

CEO Baramizi Group and brand consultant

  • อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง วิชาวิถีชีวิตและแนวโน้มการออกแบบ (Consumer Lifestyle and Trend)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตร Strategic Brand Design for Business Transformation ของ CEA (หรือ TCDC)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนผู้ประกอบการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

Baramizi Group

" เราเป็นที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์ ที่ประดิษฐ์ วิจัย คิดค้น และสร้างสรรค์ให้ธุรกิจไทยเติบโตสู่ระดับสากลและมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่างและด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบในทุกๆแขนง และเราเชื่อว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผนวกกับความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ มีทิศทางที่ชัดเจน และเติบโตอย่างยั่งยืน "