9 คำศัพท์ Branding ที่คนทำธุรกิจใช้สื่อสารกัน

หากคุณคือเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังต้องการสร้าง Branding ธุรกิจของตัวเองให้เป็นที่รู้จักอยู่ละก็ วันนี้ Baramizi Branding Academy จะชวนมาทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่คุณควรทำความคุ้นเคย เอาไว้คุยกับคนในวงการกันครับ

Image

1. Brand ‘แบรนด์’ คือ ชุดลักษณะของความรู้สึกและประสบการณ์ที่ทำให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีส่วนประกอบมากมายที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจแบรนด์ คุณค่าแบรนด์ จนถึงงานออกแบบโลโก้ โทนสี สโลแกน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นถึงตัวตนของสินค้าเเละบริการของธุรกิจ

2. Brand Strategy ‘กลยุทธ์การสร้างแบรนด์’ คือ การวางแผนสร้างแบรนด์ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ ซึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ดี ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายการสร้างแบรนด์ การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า การเลือกข้อความ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการวัดผลอย่างต่อเนื่อง

3. Brand Architecture ‘ระบบสถาปัตยกรรมแบรนด์’ เป็นคำที่ใช้นิยามการบริหารแบรนด์ต่าง ๆ ‘ในเครือ’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดการภายใน และการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

4. Brand Value ‘คุณค่าแบรนด์’ ที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์นั้น ๆ ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ตั้งแต่การสร้างชื่อเเบรนด์ การออกแบบสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของแบรนด์ออกมา ซึ่งคุณค่าแบรนด์ครอบคลุมหลายระดับ ตั้งแต่คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย (Functional Value)  คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) และคุณค่าทางจิตวิญญาณ (Spiritual Value)

5. Brand Personality ‘บุคลิกภาพแบรนด์’ เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตน บุคลิกภาพ เเละเอกลักษณ์ออกมาจากเเบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำเเบรนด์เเละสินค้าได้ เหมือนกับว่าหากแบรนด์นี้เป็นคน จะเป็นคนแบบไหน

6. Brand Experience ‘ประสบการณ์แบรนด์’ คือ สื่งที่แบรนด์ส่งมอบออกไปให้แก่ผู้บริโภค จนเกิดการจดจำ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเคยซื้อสินค้าเเละบริการของเเบรนด์นั้น ๆ เลยก็ได้ เช่น การเห็นโฆษณาสินค้าต่าง ๆ การเดินดูสินค้าในร้าน การพูดคุยกับพนักงาน การเห็นคอนเทนต์ใน Social Media ต่าง ๆ

Image
Image

7. Brand Identity ‘อัตลักษณ์แบรนด์’ หรือการสร้างตัวตนของแบรนด์ผ่านงานออกแบบอัตลักษณ์ อันได้แก่ ชื่อเเบรนด์ โลโก้ สโลเเกน ซึ่งถือเป็นสิ่งเเรกที่กลุ่มเป้าหมายจะได้สัมผัส จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเเบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย

8. Co-Branding ‘การร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย’ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทแม่-ลูก หรือเป็นบริษัทในเครือซึ่งกันและกัน มาร่วมออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการตลาด ใช้ฐานลูกค้าร่วมกัน เเละแบ่งรายได้หรือผลประโยชน์ร่วมกัน

9. Brand Transformation ‘การทรานส์ฟอร์มแบรนด์’ คือ การปรับปรุงแบรนด์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ หรือเปลือกนอก แต่เป็นการค้นหา Insight ที่แท้จริง จนเกิดเป็นกลยุทธ์แบรนด์ใหม่ รวมถึงช่องทางการสร้างรายได้แบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโอกาสแห่งอนาคต

ชวนฟัง Podcast "THE STRATEGY" หมากรุกยังต้องคิด หมากธุรกิจไม่คิดได้ไง รายการที่จะมาชวนคุยเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กับคุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO Baramizi Group & Brand Consultant เเละคุณปณิตา ฤกษปิติวิทย์ Brand Strategist Manager
 

🎧 "THE STRATEGY" หมากรุกยังต้องคิด หมากธุรกิจไม่คิดได้ไง : EP.05 Case Study ที่ประสบความสำเร็จ "Tsuchiya Randoseru"

 
Image

ผู้สอน

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

CEO Baramizi Group and brand consultant

อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ยุคใหม่
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง วิชาวิถีชีวิตและแนวโน้มการออกแบบ (Consumer Lifestyle and Trend)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตร Strategic Brand Design for Business Transformation ของ CEA (หรือTCDC)
  • ผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนผู้ประกอบการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://yfsmagazine.com