4 ขั้นตอน สร้างภาพลักษณ์เเบรนด์ (Brand Image)

หมดยุคภาพลักษณ์เเบรนด์ ที่จะบอกว่าเป็นเเบรนด์ดีมีคุณภาพอีกต่อไปเเล้ว!

.

วันนี้ Baramizi Business Academy หรือ BBA อยากชวนทุกท่านคุยว่าหากทุกท่านขายสินค้าที่เหมือนกันหมด..คุณจะทำอย่างไรให้เเบรนด์ของคุณแตกต่าง?

.

การสร้างภาพลักษณ์เเบรนด์ (Brand Image) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่เป็นกลไกการสร้างความเเตกต่างเเละทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกด้านอารมณ์เเละสร้างภาพลักษณ์ของตนเองอีกด้วย เราเชื่อว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้เป็นที่จดจำเเละนำไปสู่ยอดขาย วันนี้ BBA ขอนำเสนอวิธีการสร้างภาพลักษณ์เเบรนด์ที่ดี ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภคนึกถึงเเบรนด์ของคุณในด้านต่างๆ

.

**แบรนด์ยุคใหม่ต้องมีชีวิต มีตัวตน มีจิตวิญญาณของเเบรนด์ นำความต้องการของลูกค้าได้.ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เเบรนด์มีหลักคิดในการสร้างทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

.

⚙️ 1. Analysis วิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่เข้าถึงความเข้าใจของผู้บริโภคเเละวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรเเละโอกาสที่สามารถไปได้เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ควรเป็นและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง1.1) แบรนด์คุณมีจุดเด่นอย่างไร ?1.2) ลูกค้าต้องการอะไร ? 1.3) คู่เเข่งมีภาพลักษณ์อย่างไร

.

⭐ 2. Strategy กำหนดกลยุทธ์ภาพลักษณ์เเบรนด์ สร้างโจทย์เเละตอบให้ได้ว่า “เมื่อพูดถึงแบรนด์คุณเเล้ว จะประกอบด้วย keyword อะไรบ้าง ?”

2.1) กลยุทธ์คุณค่าเเบรนด์ด้านการใช้งาน Functional Vaue เช่น อร่อย ดั้งเดิม

2.2) กลยุทธ์คุณค่าเเบรนด์ด้านอารมณ์ Emotional เช่น ความสุข ความอบอุ่นของครอบครัว

2.3) กลยุทธ์ด้านจิตวิญญาณ Spiritual – เติมเต็มความสุขของชีวิต

2.4) บุคลิกภาพเเบรนด์ Brand Personality – ถ้าเปรียบเเบรนด์คุณเป็นคน จะเป็นคนลักษณะใด?

.

👥 3. Identity สร้างเกณฑ์พิจารณาการออกเเบบอัตลักษณ์เเบรนด์ เพื่อกำหนดหลัก Do and Don’t เพื่อควบคุมทิศทางของการออกเเบบ

.

👀 4. Visualisation แปลงจากเกณฑ์พิจารณาสู่รูปภาพ โดยกำหนดภาพที่สะท้อนความเป็นเเบรนด์ของคุณ

4.1) อารมณ์เเละความรู้สึกของเเบรนด์ Mood and tone

4.2) สีหลักของเเบรนด์ Brand color identity

4.3) รูปแบบตัวอักษรเเบรนด์ Typography

_____________________