10 คำศัพท์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

คำศัพท์ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือผู้ประกอบธุรกิจในยุคนี้ควรรู้ เพื่อจะได้เข้าใจ และคุยกับคนในวงการ Branding รู้เรื่อง วันนี้ BBA จึงรวบรวมคำศัพท์ทางการตลาดมาฝากกันค่ะ

คำศัพท์

  1. Brand
  2. Brand Strategy
  3. Customer Insight
  4. Segmentation
  5. Targeting
  6. Positioning
  7. Brand Personality
  8. Brand Identity
  9. Brand Architecture
  10. Brand Experience
Image

 

1.Brand

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า แบรนด์ คือ โลโก้บนตัวสินค้าหรือบริการ เพียงอย่างเดียว คุณเข้าใจผิดแล้ว เพราะ “แบรนด์”  คือ ชุดลักษณะของความรู้สึกและประสบการณ์ที่ทำให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีส่วนประกอบมากมายที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้

อาทิเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจแบรนด์ คุณค่าแบรนด์ จนถึงงานออกแบบโลโก้ โทนสี สโลแกน  เป็นต้น ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นถึงตัวตนของสินค้าเเละบริการของธุรกิจ

Image

2.Brand Strategy

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีเข็มทิศหรือแผนที่ที่ชัดเจน รัดกุม ดังนั้นหากท่านจะสร้างแบรนด์สิ่งที่ควรมีคือ "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์" เป็นการวางแผนสร้างแบรนด์ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ ซึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ดี ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายการสร้างแบรนด์, การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า, การเลือกข้อความ, การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการวัดผลอย่างต่อเนื่อง

Image

3.Customer Insight

ไม่ว่าจะทำธุรกิจแบบไหน ก็ต้องมีลูกค้า ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจควรทำคือ "การทำความเข้าใจลูกค้า" เป็นการทำเข้าใจเกี่ยวลูกค้า มาจากข้อมูลทั้งแบบคุณภาพและแบบปริมาณ ที่ผ่านการวิเคราะห์และตีความจากข้อมูลแหล่งต่างๆ จนเข้าใจลูกค้าจริงๆ โดยที่ลูกค้าไม่ได้บอก

Image

4.Segmentation

ในโลกธุรกิจ ไม่สามารถให้ทุกคนมาเป็นลูกค้าของเราได้ ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจควรทำ คือ

"การแบ่งส่วนตลาด" เป็นการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้กลายเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เราเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าเรามีใครบ้าง มีกลุ่มใดบ้างที่เป็นลูกค้าของเรา ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้ Demographic ประชากรศาสตร์, Geographic ภูมิศาสตร์, Psychological หลักจิตวิทยา, Behavioral พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น

Image

5.Targeting

เมื่อเราเห็นว่ากลุ่มใดบ้างที่เป็นลูกค้าของเรา (Segmentation) ต่อมาคือเราควรจะ "เลือกกลุ่มเป้าหมาย" เป็นการตัดสินใจว่าจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบใด จากการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) โดยหลักการเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าใดมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของแบรนด์เรามากที่สุด ซึ่งจะทำให้เราสามารถโฟกัสได้ว่า แบรนด์เราจะขายให้ใคร แล้วจะเลือกใช้ข้อความ รูปแบบการสื่อสาร การส่งข้อความเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเราได้แบบเชิงลึกอย่างไร

Image

6.Positioning

เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าจะเข้าไปสู่ตลาดแบบใด(Targeting) ต่อมาคือการเลือก "จุดยืนของแบรนด์" เป็นการกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ในตลาด ที่สร้างการรับรู้ของผู้บริโภคว่าแบรนด์มีจุดเด่นเรื่องอะไร เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Image

7.Brand Personality

แบรนด์เปรียบเสมือนคนคนนึง ที่มีบุคลิกภาพสะท้อนความเป็นตัวตน เช่น จริงจัง, ขี้เล่น, ตลก, น่ารัก, เฟรนลี่, สวยหรู เป็นต้น

"บุคลิกภาพแบรนด์" เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตน บุคลิกภาพ เเละเอกลักษณ์ออกมาจากเเบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำเเบรนด์เเละสินค้าได้ เหมือนกับว่าหากแบรนด์นี้เป็นคน จะเป็นคนแบบไหน ซึ่งจะส่งผ่านไปในทุกองค์ประกอบของแบรนด์ เช่น โลโก้, แพ็คเกจจิ้ง, ข้อความ คำพูดที่ใช้ในการสื่อสาร

Image

8.Brand Identity

เมื่อ Brand Personality เปรียบเหมือน บุคลิกภาพ นิสัยของคน Brand Identity จึงเปรียบเสมือน ลักษณะภายนอกหรือทางกายภาพ นั่นเอง

"อัตลักษณ์แบรนด์" เป็นการสร้างตัวตนของแบรนด์ผ่านงานออกแบบอัตลักษณ์ อันได้แก่ ชื่อเเบรนด์ โลโก้ สโลเเกน ซึ่งถือเป็นสิ่งเเรกที่กลุ่มเป้าหมายจะได้สัมผัส จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเเบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย

Image

9.Brand Architecture

ธุรกิจที่ขยับขยายเติบโตเป็นแบรนด์หรือธุรกิจใหม่ในเครือมากมาย จนผู้ประกอบการอาจจะสับสน หลุดโฟกัสกับแบรนด์สินค้าที่มีความหลากหลายได้ แต่การมี "ระบบสถาปัตยกรรมแบรนด์" เป็นคำที่ใช้นิยามการบริหารแบรนด์ต่างๆ "ในเครือ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดการภายใน และการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงกันของแบรนด์ทั้งหมดภายในหน้าเดียว

Image

10.Brand Experience

การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่การสร้างโลโก้ หรือการสร้างเพียงภาพลักษณ์ เท่านั้น แต่เป็นการสร้าง Brand Experience "การสร้างประสบการณ์ของแบรนด์" เป็นการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ลูกค้าได้สัมผัสกับแบรนด์ ได้แก่ Product Experience ประสบการณ์ผ่านตัวสินค้า, Atmosphere Experience ประสบการณ์ผ่านบรรยากาศ, Service Experience ประสบการณ์ผ่านการบริการ และ Communication Experience ประสบการณ์ผ่านการสื่อสาร

หากคุณอยากทำความเข้าใจ เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบรนด์ที่เข้มข้น เห็นภาพด้วย Case Study ต่างๆ มากมาย พร้อมแบบฝึกหัดจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างแบรนด์มาอย่างยาวนาน ผ่านคอร์ส B (Basic) 01 หลักสูตรพื้นฐานการสร้างแบรนด์

https://baramizibusinessacademy.com/courses/b-basic-01/

#BrandPositioning #brand #BBA #BrandStrategy #CustomerInsight #Segmentation #Targeting #Positioning #BrandIdentity