เเนวทางการตั้งชื่อเเบรนด์ให้น่าจดจำ

การตั้งชื่อเเบรนด์ (Brand Naming) สำคัญอย่างไร?.เป็นอีก 1 คำถามที่พบบ่อยในการสร้างเเบรนด์ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับชื่อเเบรนด์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ดังนั้นการตั้งชื่อเเบรนด์ ควรให้มีรากที่ดีในการคิดมากกว่าที่จะคิดชื่อเเค่เพียงคุณสมบัติสินค้า…

การตั้งชื่อเเบรนด์นั้น ไม่มีสูตรที่ตายตัว วิธีการสร้างเเบรนด์ให้น่าจดจำผ่านการตั้งชื่อเเบรนด์นั้น เเบ่งได้เป็น 8 เเนวทางดังต่อไปนี้

.

1. ชื่อเเบรนด์มาจากชื่อผู้ก่อตั้ง แนวทางนี้เป็นที่นิยมมากในอดีตโดยเฉพาะเเบรนด์องค์กรหรือธุรกิจที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือจากตัวเจ้าของเอง มักมีความผูกพันกับเจ้าของโดยตรง อาทิ Versace, Jim Thompson, แม่ประนอม

.

2. ชื่อเเบรนด์มาจากบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะเเบรนด์แนวทางนี้มาจากการที่ต้องการให้ลูกค้ามีความรู้สึกจากคุณลักษณะของสินค้า มักพบได้มากในเเบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระทิงเเดง, เเคร์, Blink

.

3. ชื่อเเบรนด์มาจากคำที่ประดิษฐ์ผสมขึ้นมาให้เกิดคำใหม่วิธีนี้จัดได้ว่าเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง หากสามารถหาคำที่ลงตัวเเละมีรากความหมายจะยิ่งสร้างความเเตกต่างที่ไม่เหมือนใคร อาทิ Google, Lamptitude, Facebook, Baramizi

.

4. ชื่อเเบรนด์มาจาก สิ่งมีชีวิต, สถานที่, ต้นไม้, สิ่งที่อยู่บนโลกการตั้งชื่อกลุ่มลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ เเต่ทว่าเราสามารถหาจุดเชื่อมโยงมาสู่ความเป็นเเบรนด์ เเละคุณค่าของเเบรนด์เราได้ อาทิ Apple นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก, Amazon ร้านค้าออนไลน์

.

5. ชื่อเเบรนด์มาจากชื่อเมืองหรือชื่อประเทศแนวทางนี้มาจากความเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือเเหล่งที่มาของประเทศนั้นๆ อาทิ Manchester United, Thai Airways

.

6. ชื่อเเบรนด์มาจากจุดเด่นของสินค้าแนวทางนี้มาจากความเกี่ยวข้องประเภทหรือหมวดผลิตภัณฑ์นั้นๆ อาทิ Body Shop สินค้าเพื่อผิวพรรณเเละความงาม, Oishi ร้านอาหารเเละเครื่องดื่ม

.

7. ชื่อเเบรนด์ที่มาจากชื่อย่อวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ควรต้องเพิ่มความสามารถในการสร้างเเบรนด์เพื่อให้ตัวย่อเป็นเอกลักษณ์เเละเป็นที่จดจำ อาทิ SCG, AIA

.

8. ชื่อเเบรนด์ที่มาจากชื่อตรงๆในอุตสาหกรรมนั้นๆแนวทางนี้มาจากความเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ารู้สึกถึงเเบรนด์โดยตรง อาทิ Home Pro, Global House, Wazzadu

#BaramiziBusinessAcademy #Branding #Brandnaming