รวม Key Takeaway จากงาน Food Branding and Innovation Forum 2024

ภาพบรรยากาศงาน Food Branding and Innovation Forum 2024 ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
🎯 งานนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าของธุรกิจด้านอาหารเป็นจำนวนมากที่มาอัปเดตความรู้แนวโน้มการสร้างแบรนด์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

โดย Keynote ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่มาอัพเดตข้อมูลแนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร, เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต, นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ วันนี้เราจึงขอนำ Key Take away จากงานงานนี้มาฝากกันค่ะ

Image
คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)
โดยประโยคสำคัญ ได้แก่
"ถ้าไม่เห็น Trend การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อาจหลงทางได้ เพราะ Trend และ Future Insight คือหัวใจสำคัญของการเติบโตของแบรนด์"
 
🔍 อุตสาหกรรมอาหารเป็น อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง จะเห็นได้ว่าธุรกิจทางด้านนี้ค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการขยายตัวของประชากร และเมื่อกาลเวลาเปลี่ยน พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ จึงสามารถสรุปออกมาเป็น 6 เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค x 10 แนวโน้มธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ดังนี้
 
🔴 กินเพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจ ประกอบไปด้วยเทรนด์
Trend 1: Personalized Nutrition เทรนด์อาหารเฉพาะบุคคล การออกแบบโภชนาการสําหรับแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างให้มากท่ีสุด โดยคํานึงจาก DNA Microbiome เชื้อชาติ เพศ ประวัติสุขภาพ และวิถีการใช้ชีวิต
 
Trend 2: Well Mental Eating อาหารที่ดีต่อสุขภาพใจ เพราะสมองเราต้องทํางานตลอดเวลา แม้แต่ตอนนอน ดังนั้น สมองต้องการอาหารดีๆ เพื่อสร้างเสริมการทํางานและปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น อาหารที่ไม่ดีย่อมส่งผลร้ายต่อสมองเช่นกัน
.
Trend 3: Fermented Taste of Time ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ด้วยกระบวนการหมักดอง เกิดความซับซ้อนด้านรสชาติ และการเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกาย เพราะสมองกับลำไส้เชื่อมต่อกัน ดังนั้นถ้าลำไส้ดีสมองก็ดีไปด้วย
 
🔵 กินเพื่อรับประสบการณ์แปลกใหม่
Trend 4: Extraordinary Meal ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือความคาดหมาย และการข้ามเส้นความธรรมดาไป การทดลองด้วยเมนูสุด พิเศษที่ไม่ธรรมดา เข้าถึงได้ยากเป็นพิเศษ อยู่ในสถานที่ที่เป็นท่ีสุด การทดลองด้วยวัตถุดิบใหม่ๆ หรือ การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจํา
 
🟣 กินเพื่อเสพเรื่องราวอัตลักษณ์
Trend 5: Through the Root หรือ “รสชาติท้องถิ่น” จากการปรับตัวของร้านอาหารสู่การชูเอกลักษณ์จากของพื้นที่ ผลักดัน soft power และเมนูอาหารของชาติพันธุ์
 
Trend 6: Alcoholic Journey การเสพอัตลักษณ์เล่าเรื่องผ่านแอลกอฮอล์ที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของทั่วโลก เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครื่องดื่มของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงมีคนสนใจเรื่องการดื่มอย่างมีสุขภาพดีมากขึ้น
 
🟤 กินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกดีขึ้น
Trend 7: Food for the world เทรนด์อาหารที่ทำให้บรรลุเป้าหมายของ Carbon Neutrality เทรนด์นี้เกิดขึ้นจากผู้นำโลกให้ความร่วมมือในการพัฒนาในส่วนนี้ ประเทศไทยก็ประกาศว่าจะทำ Net Zero ให้ได้ภายใน 2060
.
Trend 8: Alternative Protein เทรนด์โปรตีนทางเลือก คือโปรตีนที่ไม่ได้มาจากการปศุสัตว์แบบดั้งเดิมเริ่มเข้ามาแทนที่โปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งอาจประกอบไป ด้วยโปรตีนจากพืช
 
🟠 สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย สะดวกและประสิทธิภาพสูงในการกิน
Trend 9: เป็นที่มาหรือสิ่งที่ช่วยอำนวจความสะดวกในการอาหาร ปฏิวัติวงการอาหารด้วย Food Tech เช่น Smart Kitchen, Supplied จัดการขยะ
.
🟡 กินเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
Trend 10: เทรนด์อาหารเพื่อความสวยงาม ช่วยบำรุงผิว ผม เล็บ สวยจากภายในสู่ภายนอก
 
📕 และจากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเห็นได้ชัดว่า ในช่วงวิกฤต Covid-19 ผู้บริโภคทำอาหารกินเองเพิ่มขึ้น เติบโตที่สูงสุดถึง 40.6% ในปี 2021 และมีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เติบโตที่สูงสุดถึง 32.2% แต่ในปี 2024 พฤติกรรมดังกล่าวมีกลับมีปริมาณลดลง
Image
คุณจุฑามาศ วิศาลสิงห์ประธาน Thailand Gastronomy Network และผู้ก่อตั้งบริษัท Perfect Link Consulting Group
เทรนด์และแนวโน้มศาสตร์อาหารด้าน Gastonomy ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารมีอยู่ 3 เทรนด์ ดังนี้
 
🍜 Food Traceability
เพราะทั้งโลกกำลังร้องขอการตรวจสอบย้อนกลับ และถ้าหากผู้ประกอบการไม่สามารถทำการติดตามสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ย้อนกลับไปยัง Sustainable Supply Chain, Food Safety, Nutrition, Health & Wellness เพื่อให้ผู้คนตรวจสอบความโปร่งใสได้ อาจจะไม่มีใครมองธุรกิจหรือแบรนด์เราอีกต่อไป เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ทำไม่ได้
 
🫕 Boarderless Cuisine
อาหารไทยแท้ๆ มีหรือไม่ หรือจริงๆ มันคือ x Cuisine เพราะเราเป็นนักผสมผสาน และอาหารไทยกำลังจะเป็น Fine Dinning เพราะคนยอมจ่ายมากกว่าเพื่อทานอาหารไทย นอกจากนี้อาหารไทยยังมีคุณค่าที่มากกว่า เพราะความมหัศจรรย์ของอาหารไทย คือ การที่อาหารเป็นยา เพราะวัตถุดิบท้องถิ่นต่างๆ ล้วนมีสรรพคุณในการรักษา
 
🏢 City of Gastronomy
การบอกเล่าเรื่องราวของอาหารผ่านความเป็นเมืองหรือความเป็นท้องถิ่น กลยุทธ์ที่สำคัญคือ ร้านอาหารควรเกาะติดแบรนด์ DNA ของเมืองไว้ เพราะอาหารในแต่ละเมืองมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นประสบการณ์ที่ได้รับจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับอาหารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย
 
เพราะฉะนั้นก้าวแรกที่เป็นโอกาสที่ทำแล้วปัง คือ อาหารไทยดึงเรื่องอาหารเป็นยา แล้วมองหาวัตถุดิบที่เป็น Signature ของตัวเองให้ได้ บอกเล่าเรื่องราว และพาไปเที่ยวเมืองต้นตำหรับเพื่อสร้าง Engagement
Image
คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
 
โดยประโยคสำคัญ ได้แก่
ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้าน Prevention มากขึ้น ไม่ได้แค่อยู่เพื่อกินอีกต่อไป
 
สิ่งที่ผู้บริโภค ยุคนี้ให้ความสำคัญ คือ รสชาติ ราคาและความยั่งยืน จึงเกิดเป็นเทรนด์นวัตกรรมด้านอาหารที่สำคัญแห่งปีประกอบไปด้วย 4 เทรนด์หลัก ดังต่อไปนี้
 
⏳ 1. เทรนด์การพัฒนาอาหารตามช่วงอายุ
เพราะพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละ Gen แตกต่างกัน ดังนั้นอาหารชนิดเดียวที่เหมาะกับทุกช่วงวัยเป็นสิ่งที่หาได้ยาก จึงเหมาะสมที่จะ Personalize ให้กับแต่ละช่วง
 
🔴 Baby Boomer มีการหาข้อมูลด้านอาหารมากขึ้น และมีกำลังทรัพย์พร้อมจ่ายหากพบสิ่งที่เหมาะแก่การรักษาสุขภาพในช่วงวัยของตนเอง
 
🔴 Gen X หรือ เจนแซนด์วิช ที่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่ และลูกๆพร้อมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลในเรื่องโรคภัยต่างๆ สนใจในเรื่องของสินค้าที่ให้รายละเอียดชัดเจน
 
🔴 Gen Millenial เป็นเจนที่ให้ความสำคัญกับการเข้าสังคม โดยเฉพาะการสังสรรค์กับเพื่อน อยากสนุกด้วย แต่ไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์ หรือเรียกว่าอยากเมาทิพย์ ดังนั้นเครื่องดื่ม Non-Alcohol จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการกับคนกลุ่มนี้
 
🔴 Gen Z เป็นเจนที่ทันสมัย เริ่มสนใจเรื่องแบรนด์น้อยลง แต่สนใจเรื่องคุณภาพ
 
🔴 Gen Alpha เป็นเจนที่ช่างเลือกมาขึ้น และมี voice ในครอบครัวมากขึ้น รับสารต่างๆจากช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการซื้อสินค้า
 
🍃 2. กินเพื่อสุขภาพดีทั้งกายใจ
เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญด้าน Prevention มากขึ้น ไม่ได้แค่อยู่เพื่อกินแล้ว เนื่องจากหลังจากเกิด Covid-19 คนเริ่มสนใจเรื่อง Immunity มากขึ้น สนใจเรื่องรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ
 
🔴 Healthy Aging หรืออาหารทำหรับคนทุกช่วงวัย เช่น วัยเด็กอาหารพัฒนาสมอง วัยรุ่นอาหารที่เพิ่มพลังงาน
Mental Health เป็นอีกเรื่องที่คนให้ความสำคัญ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย ส่งผลต่ออารมณ์ และสารในสมอง
 
🔴 De-caffeine หรือ Zero Caffeine เพื่อทำให้นอนหลับง่ายขึ้น เช่น ชาคาโมมายล์ ที่ช่วยในเรื่องการผ่อนคลาย และลดอาการวิตกกังวล
Hydration หรือการให้ความสำคัญกับสมดุลของน้ำในร่างกาย, น้ำรักษาสมดุลของ PH, เครื่องดื่ม Non-Alcohol, Sparkling Water กลิ่นผลไม้ต่างๆ
 
🥬 3. Plant Based ยังมีการเติบโตอยู่ โดยทวีปที่คนให้ความสำคัญ คือ ยุโรป และกลุ่มที่เติบโตมากที่สุดคือ กลุ่ม Dairy เพราะคนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น น้ำเต้าหู้ Lactose Free, Plant Based ชีส, Conflectionary ขนมต่างๆ เพราะผู้บริโภคที่แพ้นมวัวมีจำนวนค่อนข้างมาก
 
🧊 4. Frozen Food เพราะผู้บริโภคหลายคนคิดว่า อาหารที่ผ่านหลาย Process มีความอันตราย ดังนั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสของอาหารกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีในการแช่แข็ง เนื่องจากกระบวนการผลิตค่อยข้างน้อย ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่า นอกจากนี้ยังคงในเรื่องของคุณภาพ และ Nutrition เพราะหลังจากละลายน้ำแข็ง ก็ยังมีความสดใหม่อยู่
 
🎯 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตามเทรนด์ยังไม่ใช่ Piority หมายถึง ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ถ้าเลือกได้ก็อยากซื้อ แต่ยังคำนึงเรื่องของราคาเป็นความสำคัญมากกว่า
Image
ผศ.ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยประโยคสำคัญ ได้แก่
Flavor is King ก่อให้เกิดความสมดุลทางด้านอาหาร ที่จะทำให้ Healthy และ Happy มากยิ่งขึ้น
 
📍 ทำไม Flavor ถึงสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะเรื่องของรสชาติอาหารเป็นอันดับ 1 ของการเลือกซื้ออาหาร ดังนั้น นวัตกรรมการออกแบบกลิ่น รส เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ Flavor เป็นเรื่องของ Multi-sensory experience และเป็นจุดที่จะทำให้เกิดความสนุกทางด้านอาหาร
 
📖F&B Flavor Trend ประกอบไปด้วย 4C ดังนี้
🔴 Care & Concern
สารสกัดที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงมีการคำนึงถึง Sustainability Combination โดยเฉพาะในปีนี้กลิ่นรสที่ออกใหม่ๆ 1 ใน 3 มีกลิ่น Citus (ส้มส้ม) แต่ตอนนี้ผลผลิตส้มลดลง เนื่องจากเกิดโรคระบาดกับแหล่งผลิตรายใหญ่ ดังนั้นจึงต้องหาสารที่ให้กลิ่นรสทดแทน หรือ กลิ่นรส ที่ช่วยในเรื่องของ Muti-Function ทั้ง Immune support, Mental wellness, Better Sleep
 
🔴 Combination & Coziness
การผสมผสานทั้งทางด้านวัตถุดิบ และวัฒนธรรม เช่น Sweet + Spicy = Swicy คือ การผสมผสานกลิ่นรสหวานและรสเผ็ด เพราะรสชาติที่มาแรงมาก คือ รสเผ็ด เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ตื่นเต้น
 
🔴 Customer Engagement
การใส่กลิ่น สามารถเพิ่ม หรือลดรสชาติของอาหารได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์กับ Consumer ได้รู้สึกสนุกไปกับการออกแบบรสชาติของตัวเองมากยิ่งขึ้น
 
🔴 Cutting Age Technology
เทคโนโลยีในการตัดแต่งรส หรือการออกแบบรสชาติใหม่ๆ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป้าหมายหลักคือเพื่อ ควบคุมรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ เช่น Process Alteration, Gene Editing, Cell Culture, Ai Creation
 
🌟 ดังนั้น Flavor Innovation เกิดขึ้นมา เพราะเราไม่ได้กินอาหารเฉพาะปาก แต่เราใช้ตาและจมูกในการเพิ่มรสชาติการกินด้วย
Image
คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้ก่อตั้งเพจ Tor penguin สื่อด้านธุรกิจร้านอาหารที่มาแรงในยุคนี้ 🐧
โดยประโยคสำคัญ ได้แก่
Average is Over ชีวิตธุรกิจร้านอาหารไม่มีค่ากลางอีกต่อไป ถ้าคุณไม่เปลี่ยน คู่แข่งจำนวนมากอาจจะล้มคุณได้ตลอดเวลา
 
🎯 คนตัวเล็ก(ธุรกิจเล็ก) ในประเทศไทยที่เก่งเยอะมาก แต่หลายๆ ครั้งก็ถูกมองข้าม ซึ่งเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่จริงๆ ทำแทบทุกอย่าง จึงเหนื่อยมากกว่าธุรกิจใหญ่ และปัจจุบันยังมี Tech มาให้เป็นงานเพิ่ม แต่เรามีเวลา 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม ฉะนั้นเราต้องไม่ทำทุกอย่าง แต่เลือกทำบางอย่างพอ
 
Restaurant Challenges : การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีจำนวนมาก
ต้นทุนเพิ่ม (ค่าเช่า/ค่าวัตถุดิบ/ค่าแรง)
Concern : สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
 
ดังนั้น พฤติกรรมคนเปลี่ยน การออกแบบร้านเปลี่ยน ประสบการณ์เปลี่ยน 🌍
 
Restaurant Business Trend 2024
🔴 ขนาดร้านเล็กลง แต่ต้องมีสไตล์มากขึ้น
- เพราะหากขนาดร้านใหญ่ขึ้น ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ธุรกิจเล็กไม่เป็นไร หากทำตัวตนให้ชัดก็สามารถเติบโตได้
 
🔴 เมนูธรรมดาๆ แต่ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- จริงๆ แล้วทุกคนล้วนกินอาหารธรรมดาบ่อยกว่าอาหารที่เป็นเมนูพิเศษ อาทิ ข้าวกะเพรา หรือก๋วยเตี๋ยว แต่หากธรรมดาเกินก็อาจไม่เป็นที่จดจำ เพราะฉะนั้นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวออสเตรเลีย นอกจากนี้อาหารธรรมดาๆ บางอย่าง แค่เปลี่ยน Target จากซื้อเพื่อกิน เป็นซื้อเพื่อฝากก็เพิ่มมูลค่าได้
 
🔴 การบริการน้อยลง แต่ต้องมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น
- การออกแบบประสบการณ์ร้านอาหารที่ทำให้ลดเวลาเรียกพนักงาน เพื่อลดความยุ่งยาก การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ มาเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารมาก หรือการใช้ชีวิต
 
🔴 ตอบโจทย์วิถีชีวิต แต่ต้องอวดเพื่อนได้
- เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนสามารถเป็น Content Creator ได้ ดังนั้นร้านอาหารที่เป็นร้านที่สามารถกินได้บ่อยๆ แต่ต้องมี gimmick บางอย่างที่สามารถถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียได้
 
🔴 ร้านต้องดีต่อโลก แต่ราคาห้ามสูงขึ้น
- พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ เน้นเข้าร้านอาหารที่มีความ Sustainable หากร้านไหนไม่ดีต่อโลกจะถูกผลักไปเป็นตัวเลือกสำรอง แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคก็ต้องการจ่ายในราคาที่เท่ากับร้านทั่วไป
 
🔴 เน้นระบบมากกว่าคน แต่คนก็ไม่ใช่ไม่สำคัญ
- ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย support ให้เกิดระบบที่ง่ายและสะดวกในการทำงานมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายถึงว่าระบบจะมาแทนพนักงาน และพนักงานเองก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อพัฒนาประสบการณ์ร้านอาหารให้ดียิ่งกว่าเดิม
 
🔴 เปลี่ยนจากการขายอาหาร เป็นการขายคอนเทนต์
- เห็นได้ชัดว่าบางแบรนด์มีการปรับใช้โซเชียลมีเดียมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการโปรโมทร้านอาหาร จนสามารถดึงลูกค้าให้มาที่ร้านได้ เพราะลูกต้องการที่จะสร้างคอนเทนต์มากกว่ามารับประทานอาหารเฉยๆ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสการเติบโต
 
🔴 เปลี่ยนลูกค้า เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
- การเปลี่ยนให้ลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร สร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเอง พร้อมช่วยแชร์ และได้รับค่าตอบแทนจากการโปรโมท (Affiliate Program)
Image
คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
(Founder & CEO of Baramizi innovative Group)
 
จากการศึกษาภาพรวมการสร้างแบรนด์กลุ่มธุรกิจอาหารทั่วโลก สามารถสรุปเป็น 7 เทรนด์กลยุทธ์ ดังนี้
 
🎯 1. Sincere Storytelling : การนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์อย่างจริงใจ โปร่งใส และตรงไปตรงมา โดยมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวที่แท้จริง ไม่ปรุงแต่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกเชื่อมโยง และสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการสนับสนุนแบรนด์มากขึ้น
 
🎯 2. Superfans Society : การสร้างชุมชน (Community) เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ Superfans พร้อมทั้งนำเสนอประสบการณ์พิเศษที่แตกต่างกว่าลูกค้าทั่วไป เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เสมอ
 
🎯 3.Extraordinary Experience : การสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทำให้ลูกค้ารู้สึกดื่มด่ำกับการสัมผัสประสบการณ์แบรนด์ จนกลายเป็นช่วงเวลาสุดแสนพิเศษและน่าจดจำ
 
🎯 4.Cultural Fusion : การนำเอาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญมารวมเข้ากับการออกแบบประสบการณ์แบรนด์ (Brand Experience) เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำและอยู่ในใจของลูกค้า (Top of Mind)
 
🎯 5. Guarantee Driven : การได้รับรางวัลหรือการรับรองเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความโดดเด่นของร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ในสาธารณะ สามารถช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจและเพิ่มความได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้
 
🎯 6.Lifestyle Essential : การออกแบบประสบการณ์แบรนด์ที่สามารถตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ความสะดวกสบาย ตลอดไปจนถึงค่านิยมทางสังคมของลูกค้าได้
 
🎯 7.Fast Adapter : ความพร้อมในการรับมือ ปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อแบรนด์ต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือกระทั่งกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์
💥 และสำหรับใครที่พลาดงานนี้ไป รอติดตามให้ดีนะคะ ปีนี้เราจะมีงานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอน แล้วพบกันนะคะ