ถอดรหัสแรงขับเคลื่อนความสำเร็จของ Netflix

B(Basic)01 หลักสูตรพื้นฐานการสร้างแบรนด์ - Baramizi Academy

การขับเคลื่อนแบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากภายในหรือเรียกว่า Internal Branding

สาเหตุสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ

.

1. เพราะการเข้าถึงข้อมูล และเข้าถึงโลกแห่งเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. เพราะสภาวะเงินล้นระบบของบางบริษัทที่ครอบครองเทคโนโลยี หรือการตลาดที่ผูกขาดจนขยายต่อในตลาดเดิมไม่ได้ แล้วต้องการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ

คู่แข่งของธุรกิจในสมัยนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงคู่แข่งที่มาจากนอกอุตสาหกรรมนั้นๆ อีกด้วย

.

ตัวอย่างกรณีศึกษาแบรนด์ Netflix หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จแบบ Netflix นั้นมาจากความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรภายใน ที่เรียกว่า “Netflix Culture Responsibility and Freedom” ซึ่งอันที่จริงก็เรียบง่ายเหมือนองค์กรทั่วไปที่ต้องการคนเก่ง คนดี แต่ความแหลมคมอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าในการทำอย่างจริงจัง ผมสรุปง่ายๆ ประมาณ 5 Culture ที่สำคัญ ดังนี้..

1. ส่งเสริมให้พนักงานตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระ

2. ทุกข้อมูลต้องเปิดเผยได้

3. ถ้าจะพูดอะไรให้พูดต่อหน้า ห้ามวิจารณ์ลับหลัง

4. มีแต่คนที่มีประสิทธิภาพ

5. เลี่ยงกฎที่ซับซ้อนให้มากที่สุด

.

สิ่งที่สำคัญที่สุดใน Culture ทุกข้อ คือ

– เราต้องให้ชีวิตกับวัฒนธรรมของเราโดยใช้มันทุกๆ วันให้เป็นอุปนิสัยสำคัญในการทำงาน

– ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ด้วยพนักงานของตัวเอง

– หัวหน้ามีหน้าที่ Set Up ระบบและให้ข้อมูลกับทีมงาน บริษัทยิ่งโต ระบบ ระเบียบต้องยิ่งลด ฝึกให้ทุกคนได้บริหารเวลาของตัวเอง

#BaramiziBrandingAcademy #Branding #Netflix #BrandKeymessage